Welkom op de site van  " Jeu de Boules Club 't Harde "
Onze baan heeft de naam Boel(O)droom en ligt aan de Nijverheidsweg 1A 
Speeltijden: Maandag vanaf 19.00 U
Dinsdag vanaf 19.00 U
Woensdag vanaf 13:30 U
Donderdag vanaf 19.00 U
Zaterdag vanaf 10:30 U

Voor meer informatie

info@jbctharde.nl

tel : 06-42356938

boulers

Bankrelatie: Rabobank rek.nr.:    NL54RABO0387614478

Contributie 2022         Senioren € 65,-- p.p.p.jaar
Jeugd   € 32,50   p.p.p.jaar

BoelODroom