BESTUUR                      Adres:
Voorrzitter  : René Ottelé  voorzitter@jbctharde.nl  tel: 06-42356938 JBC 't Harde
Secretaris : Nel van Hulsteijn  secretaris@jbctharde.nl  tel: 0525-651944 Nijverheidsweg 1A
Penningmeester  : VACANT penningmeester@jbctharde.nl  tel: 8084 GV 't Harde
Technische Commissie : Bennie Weitering

Ledenadministratie : Aad van 't Hof la@jbctharde.nl

Wedstrijdzaken :Victor Kijlstra wz@jbctharde.nl
:Ron Peterson wz@jbctharde.nl
:Serge van Hamond wz@jbctharde.nl

informatie info@jbctharde.nl   tel: 06-42356938

Webmaster Aad van 't Hof wm@jbctharde.nl