BESTUUR                      Adres:
Voorrzitter  : Ank Bosvelt                        voorzitter@jbctharde.nl JBC 't Harde
Secretaris : Henk Kostwinder  secretaris@jbctharde.nl Nijverheidsweg 1A
2e Secretaris : Ton van Scherpenzeel 8084 GV 't Harde
Penningmeester  : Bé Steenbergen  penningmeester@jbctharde.nl
Algemene Zaken : Annemarie Peters  az@jbctharde.nl
Wedstrijdzaken : Ron Peterson wz@jbctharde.nl
 

Ledenadministratie : Aad van 't Hof  la@jbctharde.nl
Webmaster  : Aad van 't Hof  wm@jbctharde.nl
informatie info@jbctharde.nl