Uitwisseling  met “Epetanque      dd 9-11-2017

 

Helemaal Top

 

Het was donker, de verlichting deed het, het regende, het regende niet  en er waren veel spelers met zeer goede zin.

Alles wat een uitwisseling moet hebben. Ik mag wel zeggen: “Een slag der giganten” (lichtelijk overdreven maar klinkt wel goed, of niet?).

De spelers waren allen op tijd, zodat rond  19:00 uur de strijd een aanvang kon nemen. Er werd gespeeld volgens het  normale reglement, dus niet op tijd. Volgens Victor was dat niet de gewoonte. Mijn excuus hiervoor.  Verder ging het redelijk vlot. Mijn stemvolume heeft in ieder geval een beetje geholpen om alle teams tot elkaar te doen komen.

Door twee afzeggingen wegens ziekte moest er nog wat geknutseld worden aan de schema’s. Niemand begreep de logica, behalve ik zelf. Maar …. soms met moeite.

Er werd gespeeld over drie rondes en met 8 teams uit Epe, kwamen we op een totaal van 24 te behalen wedstrijdpunten.

De eerste ronde was een gelijk opgaande strijd. In de tweede ronde deelde Epe een dusdanige dreun uit, welke bijna resulteerde in een knock-out. Ondanks een kleine winst in de derde ronde kwamen we dit niet meer te boven. Uiteindelijk heeft Epe terecht de beker in ontvangst kunnen nemen (10 – 14).

Ik heb begrepen dat men vanuit Epe met een grote auto met aanhanger was gekomen om de beker  te kunnen vervoeren.

Uiteindelijk zijn we allen tevreden uit elkander gegaan. Handjes geven en  de belofte dat er volgend jaar een vervolg op de uitwisseling komt. Wel wat eerder in het jaar was de stellige mening:  eind september, begin oktober.

We hebben nog wat genoeglijk zitten napraten en borrelen (slempen).

Bij deze wil ik een ieder die bijgedragen heeft om deze avond tot een succes te maken  bedanken.

 

 

Ron

 

 

 

Ronde 1

Teams EPE

1.      Erwin de Graauw/ Michiel Andringa.                                             13

2.       Mar van de Knaap/Jannie Wesselink.                                             10

3.       Siebren Siebenga/Jan Breet.                                                              5

4.       Petra van de Meulen/Jan van de Meulen.                                 7

5.       Boudewijn van Gent/Jan Visser.                                                 13

6.       Elly Dijkhof/ Willem Kloezeman.                                                         13

7.       Willie Berends/Bertha Berghorst.                                                              1

8.       Joop Smit/Hennie van Westerveld.                                            13

 

Teams ’t Harde

1.      Coby van den Kommer/Ben van den Kommer.                                7

2.       Henk Wielink/Luc Timmers.                                                            13

3.       Nel van Hulsteijn/Tinus Otten.                                                            13

4.       Jos Stork/Ad Schoester.                                                                           13

5.       Gratiana Vancea/ Gerrit Kroon.                                                  6

6.       Jan Hultermans/Hans van Ofwegen.                                             12

7.       Aad van ’t Hof/Serge van Hamond.                                             13

8.       Ans Dikken/Henk Kostwinder.                                                           10

 

 

 

 Ronde 2

Teams EPE

1.      Erwin de Graauw/ Michiel Andringa.                                     13

2.       Mar van de Knaap/Jannie Wesselink.                                          13

3.       Siebren Siebenga/Jan Breet.                                                            13

4.       Petra van de Meulen/Jan van de Meulen.                                    13

5.       Boudewijn van Gent/Jan Visser.                                                    13

6.       Berend Sleijster/ Willem Kloezeman.                                            13

7.       Willie Berends/Bertha Berghorst.                                                   13

8.       Joop Smit/Hennie van Westerveld.                                                 6

 

Team ’t Harde

1.      Driesje van ’t Oever/Ab van ’t Oever                                      0

2.       Coby van den Kommer/Ben van den Kommer.                         12

3.       Kor Mulder/Jeanne van der Graaf                                   1

4.       Henk Wielink/Luc Timmers.                                                             7

5.       Nel van Hulsteijn/Tinus Otten.                                                         4

6.       Jos Stork/Ad Schoester.                                                                    11

7.       Gratiana Vancea/ Gerrit Kroon.                                                     11

8.       Jan Hultermans/Hans van Ofwegen.                                            13

 

Ronde 3

Teams EPE

1.      Erwin de Graauw/ Michiel Andringa.                                             10

2.       Mar van de Knaap/Jannie Wesselink.                                             10

3.       Siebren Siebenga/Jan Breet.                                                            13

4.       Petra van de Meulen/Jan van de Meulen.                                 2

5.       Boudewijn van Gent/Jan Visser.                                                 13

6.       Berend Sleijster/ Elly Dijkhof.                                                              1

7.       Willie Berends/Bertha Berghorst.                                                              3

8.       Joop Smit/Hennie van Westerveld.                                            13

 

Team ’t Harde

1.      Aad van ’t Hof/Serge van Hamond.                                             13

2.       Ans Dikken/Henk Kostwinder.                                                           13

3.       Driesje van ’t Oever/Ab van ’t Oever                                     7

4.       Coby van den Kommer/Ben van den Kommer.                              13

5.       Kor Mulder/Jeanne van der Graaf                                               6

6.       Henk Wielink/Luc Timmers.                                                            13

7.       Nel van Hulsteijn/Ank Bosvelt.                                              13

8.       Jos Stork/Ad Schoester.                                                                             0